Devos – Dejiny v obrazovej skratke – Paleolit
DEVOS alebo Dejiny v obrazovej skratke je môj šuflíkový projekt hry s vizuálnym jazykom. DEVOS to sú jednoduché infografiky alebo skôr znaky, symboly a schémy, ktoré kombinujem s heslom, krátkou textovou informáciou. Vzniká tak komixový patern, ktorý umožňuje osvojiť si príbeh v jeho kľúčových bodoch. Inšpiráciou je práca rakúskeho sociológa Otta Neuratha (1882 — 1945) a jeho projekt grafického vzdelávania ISOTYPE.
Devos – Paleolit
Paleolit sa začal v čase, keď človek prvýkrát začal cieľavedome používať pracovné nástroje (možno 3 a pol milióna rokov dozadu). Skončil sa s poslednou ľadovou dobou (cca 9600 pred Kr.), ale na mnohých miestach ešte doznieval v poľadovej dobe.
Devos – Paleolit – vzpriamena chodza
1. Vzpriamená chôdza znamená prekonanie stavu primáta. Zísť zo stromov a tráviť viac času na zemi bolo pravdepodobne spôsobené zmenou klimatických pomerov v Afrike, zo zalesneného kontinentu sa postupne stáva krajina s rozľahlejšími púšťami. Chôdza po dvoch šetrila energiu a otvorila bránu do budúcnosti.
Devos – Paleolit
2. Človek sa vyčleňuje zo zvieracej ríše. Priestor je organizovaný okolo ľudského tela a vychádza z centrálnej osi hore-dole, rozprestiera sa dopredu, dozadu, naľavo, napravo, hore a dole.
Devos – Paleolit – pastny klin
3. Výroba prvých pästných klinov naštartovala proces vedomej tvorby nástroja. Pästný klin bol prvý nástroj, ktorého funkcia nemala predobraz v stavbe ľudského tela (rezanie). Tvorba nástroja si vyžadovala ešte pred jeho materiálnou realizáciou vytvorenie abstraktného modelu (mentálneho predobrazu) v mysli človeka.
Devos – Paleolit – lovec a zberac
4. Človek je výsledok rozhodnutia z počiatku vekov — rohodnutia zabíjať kvôli prežitiu. Hominidi prekonali svojich predkov tým, že začali jesť mäso. Paleolitickí ľudia sa možno 2 milióny rokov živili lovom — ženy a deti prevdepodobne zbierali ovocie, korene a mäkkýše. Lov vymedzil deľbu práce podľa pohlavia.
Devos – Paleolit – skrotenie ohna
5. Schopnosť vyrobiť oheň, udržať ho a prípadne preniesť, by sa dalo nazvať definitívnym rozchodom paleolitického človeka s jeho zoologickým predkom (najstaršia zatiaľ známa stopa o použití ohňa má 600 000 rokov). S možnosťou ovládať oheň pribudla možnosť ovládať svet. Chvíle zamyslenia sa pri ohni, sústredenia sa na plameň a na pahrebu vytvorilo priestor pre voľné plynutie myšlienok.
Devos – Paleolit
6. Proces vedomej tvorby nástroja si vyžadoval prácu s myšlienkami. Podobne aj lov samotný predpokladal schopnosť človeka plánovať a premyslieť si sled krokov dopredu.
Devos – Paleolit – kruhovy tanec
7. Kruhový tanec je prejavom obradnej choreografie. V loveckej kultúre to môže byť obraz mystickej spolupatričnosti medzi lovcom a zverou. Na kruhový tanec sa dá pozrieť aj ako na symboliku večného kolobehu zrodenia a smrti.
8. V jaskyni Divje babe v Slovinsku bola v roku 2010 nájdená kostená flauta, ktorej vek sa odhaduje na 60 000 tisíc rokov.
Devos – Paleolit – nabozenske predstavy
9. Predkovia nám zanechali kľúč k minulosti. V hmotnej podobe sú to archeologické artefakty a v mentálnej rovine sú to pravzory nášho správania sa – archetypy vystupujúce z nevedomia. Viera a myšlienka sa nedajú vykopať, sme odkázaní si obrazy vizualizovať.
Som praveký lovec. Neustále prenasledovanie a zabíjanie zveri dalo predpoklad vzťahu medzi mnou a zabitým zvieraťom. To sú korene mojich náboženských predstáv. Som praveký šaman v tranze sa spájam s Pánom zvierat, aby som priniesol odpoveď svojmu kmeňu.
Rozumiem vlastnej identite – pomôžem vám s vašou.
Naspäť hore