Devos — dejiny v obrazovej skratke
DEVOS alebo Dejiny v obrazovej skratke je môj šuflíkový projekt hry s vizuálnym jazykom. DEVOS to sú jednoduché infografiky alebo skôr znaky, symboly a schémy, ktoré kombinujem s heslom, krátkou textovou informáciou. Vzniká tak komixový patern, ktorý umožňuje osvojiť si príbeh v jeho kľúčových bodoch. Inšpiráciou je práca rakúskeho sociológa Otta Neuratha (1882 — 1945) a jeho projekt grafického vzdelávania ISOTYPE.
Devos – Paleolit
Paleolit sa začal v čase, keď človek prvýkrát začal cieľavedome používať pracovné nástroje (možno 3 a pol milióna rokov dozadu). Skončil sa s poslednou ľadovou dobou (cca 9600 pred Kr.), ale na mnohých miestach ešte doznieval v poľadovej dobe.
Devos – Paleolit – vzpriamena chodza
1. Vzpriamená chôdza znamená prekonanie stavu primáta. Zísť zo stromov a tráviť viac času na zemi bolo pravdepodobne spôsobené zmenou klimatických pomerov v Afrike, zo zalesneného kontinentu sa postupne stáva krajina s rozľahlejšími púšťami. Chôdza po dvoch šetrila energiu a otvorila bránu do budúcnosti.
Devos – Paleolit
2. Človek sa vyčleňuje zo zvieracej ríše. Priestor je organizovaný okolo ľudského tela a vychádza z centrálnej osi hore-dole, rozprestiera sa dopredu, dozadu, naľavo, napravo, hore a dole.
Devos – Paleolit – pastny klin
3. Výroba prvých pästných klinov naštartovala proces vedomej tvorby nástroja. Pästný klin bol prvý nástroj, ktorého funkcia nemala predobraz v stavbe ľudského tela (rezanie). Tvorba nástroja si vyžadovala ešte pred jeho materiálnou realizáciou vytvorenie abstraktného modelu (mentálneho predobrazu) v mysli človeka.
Devos – Paleolit – lovec a zberac
4. Človek je výsledok rozhodnutia z počiatku vekov — rohodnutia zabíjať kvôli prežitiu. Hominidi prekonali svojich predkov tým, že začali jesť mäso. Paleolitickí ľudia sa možno 2 milióny rokov živili lovom — ženy a deti prevdepodobne zbierali ovocie, korene a mäkkýše. Lov vymedzil deľbu práce podľa pohlavia.
Devos – Paleolit – skrotenie ohna
5. Schopnosť vyrobiť oheň, udržať ho a prípadne preniesť, by sa dalo nazvať definitívnym rozchodom paleolitického človeka s jeho zoologickým predkom (najstaršia zatiaľ známa stopa o použití ohňa má 600 000 rokov). S možnosťou ovládať oheň pribudla možnosť ovládať svet. Chvíle zamyslenia sa pri ohni, sústredenia sa na plameň a na pahrebu vytvorilo priestor pre voľné plynutie myšlienok.
Devos – Paleolit
6. Proces vedomej tvorby nástroja si vyžadoval prácu s myšlienkami. Podobne aj lov samotný predpokladal schopnosť človeka plánovať a premyslieť si sled krokov dopredu.
Devos – Paleolit – kruhovy tanec
7. Kruhový tanec je prejavom obradnej choreografie. V loveckej kultúre to môže byť obraz mystickej spolupatričnosti medzi lovcom a zverou. Na kruhový tanec sa dá pozrieť aj ako na symboliku večného kolobehu zrodenia a smrti.
8. V jaskyni Divje babe v Slovinsku bola v roku 2010 nájdená kostená flauta, ktorej vek sa odhaduje na 60 000 tisíc rokov.
Devos – Paleolit – nabozenske predstavy
9. Predkovia nám zanechali kľúč k minulosti. V hmotnej podobe sú to archeologické artefakty a v mentálnej rovine sú to pravzory nášho správania sa – archetypy vystupujúce z nevedomia. Viera a myšlienka sa nedajú vykopať, sme odkázaní si obrazy vizualizovať.
Som praveký lovec. Neustále prenasledovanie a zabíjanie zveri nás zblížilo. To sú korene mojich náboženských predstáv. Som praveký šaman v tranze sa spájam s Pánom zvierat, aby som priniesol odpoveď svojmu kmeňu.
Devol – Paleolit – zaklady reci
10. Najprv to boli predovšetkým gestá sprevádzané zvukmi na vyjadrenie emócií. Zo zvukov vznikali slová, zo slov reč. Netuším ako dlho to trvalo, ale nastal okamih, kedy už nielen emócie mali svoje slová aj svet okolo sa postupne stával pomenovateľným.
Rozumiem vlastnej identite – pomôžem vám s vašou.

Ďalšie práce

Naspäť hore