5. 8. 2018
Jazyk vizuálnej komunikácie
Logotyp a identita
Prečo logotyp? alebo korene vizuálnej komunikácie
Vek nástennej kresby zo španielskej jaskyne Los Caballos sa odhaduje na 20 000 rokov. Lovecká scéna, v grafickej skratke, zachytáva bežiaceho jeleňa, čriedu laní a lovcov. Moderné dopravné značenie, ako ho poznáme dnes má zhruba 70 rokov. Jeleň na značke upozorňuje na možný výskyt divej zveri.
Oba jelene delí 20 000 rokov a spája snaha človeka pomenovať odpozorovanú skúsenosť jazykom vizuálnej komunikácie. 
Logotyp ako podpis alebo vizuálna identifikácia
Možno jeden z prvých podpisov – obrys ruky na stene jaskyne ofúknutý farbou. Šlo o vedomé zanechávanie vizuálnych správ, ktorých zmysel môžme hypoteticky predpokladať:
strach z prázdna (horror vacui),
snaha privlastniť si určitý priestor (zárodok ochrannej známky),
snaha zabezpečiť úspešný lov (ruka pri zvierati = moc nad ním = úspešný lov).
Logotyp ako podpis. Novodobý otlačok dlane na stene jaskyne. 
Pred 30 000 rokmi by som priložil dlaň na stenu jaskyne a ofúkol ju pigmetom, dnes vyberám vizitku.
Identita ako kult alebo od loga k brandu
Logotyp sám o sebe nepredstavuje viac ako symbol, znak alebo grafickú skratku. Dobrý logotyp rozpráva príbeh, vyjadruje názor. Dobrý logotyp reprezentuje firmu alebo spoločnosť a prispieva k jej budovaniu. Zdieľa jej úspechy aj neúspechy, vzostupy a pády. To všetko čím logotyp ako súčasť vizuálnej komunikácie prechádza z neho napokon môže urobiť značku – brand. Z pohľadu grafika by som básnicky nazval brand – logotypom, ktorý dostal krídla. 
Dualita symbolu alebo symbolická dualita? Päťcípa hviezda
Čo všetko hviezda ako symbol skrýva? Hviezda, ako symbol autority sa vyskytuje už v staroveku, kedy reprezentuje respektíve personifikuje božstvo. V stredovekej alchymistickej literatúre sa pentagram spája s mágiou. V novodobej histórii môžme päťcípu hviezdu nájsť v kruhu na amerických vojenských lietadlách; v kombinácii s kosákom a kladivom na zástave ZSSR aj v štátnom znaku ČSSR nad hlavou leva.
Päťcípa hviezda patrí určite medzi najkontroverznejšie grafické symboly, napriek tomu je stále používaným a populárnym grafickým prvkom. Môžeme sa s ňou stretnúť v politike, v športe, v móde, na televíznej obrazovke aj na náhrobnom kameni. 
Zaujímavosťou je fakt, že zatiaľčo graficky patrí hviezda do skupiny najkontroverznejších symbolov, v rovine verbálnej komunikácie je synonymom popularity.
Back to Top