Ikonka vs piktogram alebo reč symbolov
15/11/2020
Svetozár Šomšák
Grafický jazyk ako každý iný jazyk napĺňa predovšetkým funkciu komunikácie. Symboly, či už piktogramy alebo ikonky vnášajú do komunikácie niečo z pocitu archaickosti a univerzálnosti. Sú staršie ako ktorýkoľvek jazyk a nesú so sebou ambíciu, byť jazykom autonómnym.
DEVOS — Paleolit
18/05/2020
Svetozár Šomšák
DEVOS alebo Dejiny v obrazovej skratke je môj šuflíkový projekt hry s vizuálnym jazykom. DEVOS to sú jednoduché infografiky alebo skôr znaky, symboly a schémy, ktoré kombinujem s heslom, krátkou textovou informáciou. Vzniká tak komixový patern, ktorý umožňuje osvojiť si príbeh v jeho kľúčových bodoch. Inšpiráciou je práca rakúskeho sociológa Otta Neuratha (1882 — 1945) a jeho projekt grafického vzdelávania ISOTYPE.
Dualita symbolu alebo symbolická dualita
20/04/2019
Svetozár Šomšák
Hviezda, ako symbol autority sa vyskytuje už v staroveku, kedy reprezentuje respektíve personifikuje božstvo. V stredovekej alchymistickej literatúre sa pentagram spája s mágiou. V novodobej histórii môžme päťcípu hviezdu nájsť v kruhu na amerických vojenských lietadlách; na vlajkách aj v štátnych znakoch.
Jazyk vizuálnej komunikácie
05/08/2018
Svetozár Šomšák
Logotyp sám o sebe nepredstavuje viac ako symbol, znak alebo grafickú skratku. Dobrý logotyp rozpráva príbeh, vyjadruje názor. Dobrý logotyp reprezentuje firmu alebo spoločnosť a prispieva k jej budovaniu. Zdieľa jej úspechy aj neúspechy, vzostupy a pády. To všetko, čím logotyp ako súčasť vizuálnej komunikácie prechádza, z neho napokon môže urobiť značku – brand. Identita sa stáva kultom a z loga sa stáva brand.
Back to Top