vizualna komunikacaia
Logotyp sám o sebe nepredstavuje viac ako symbol, znak alebo grafickú skratku. Dobrý logotyp rozpráva príbeh, vyjadruje názor. Dobrý logotyp reprezentuje firmu alebo spoločnosť a prispieva k jej budovaniu. To všetko, čím logotyp ako súčasť vizuálnej komunikácie prechádza, z neho napokon môže urobiť značku – brand. Identita sa stáva kultom a z loga sa stáva brand.
Korene vizuálnej komunikácie
Vek nástennej kresby zo španielskej jaskyne Los Caballos sa odhaduje na 20 000 rokov. Lovecká scéna, v grafickej skratke, zachytáva bežiaceho jeleňa, čriedu laní a lovcov. Moderné dopravné značenie, ako ho poznáme dnes má zhruba 70 rokov. Jeleň na značke upozorňuje na možný výskyt divej zveri. Oba jelene delí 20 000 rokov a spája snaha človeka pomenovať odpozorovanú skúsenosť jazykom vizuálnej komunikácie. ​​​​​​​
vizualna komunikacia
vizualna komunikacia
Logotyp ako podpis alebo vizuálna identifikácia
Možno jeden z prvých podpisov – obrys ruky na stene jaskyne. Priložená dlaň na skale ofúknutá farbou. Bola to vedome zanechaná vizuálna správa, ktorej zmysel môžme hypoteticky predpokladať:
+ strach z prázdna (horror vacui),
+ snaha privlastniť si určitý priestor (zárodok ochrannej známky),
+ snaha zabezpečiť úspešný lov (ruka pri zvierati = moc nad ním = úspešný lov).
Logotyp ako podpis. Novodobý otlačok dlane na stene jaskyne. Pred 20 000 rokmi by som priložil dlaň na stenu jaskyne a ofúkol ju pigmetom, dnes vyberám vizitku.
Rozumiem vlastnej identite – pomôžem vám s vašou.

Ďalšie práce

Naspäť hore