O produkte
Akademický informačný systém AiS2 je komplexný informačný systém určený na podporu riadenie základných procesov vysokej školy – vzdelávania, vedy a výskumu. 
Koncept
Logotyp je kompozícia 7 bodov, ktoré asociujú pocit virtuálneho priestoru a virtuálnej databázy.
Písmo Teuton Normal od Františka Štorma.

Ďalšie práce

Naspäť hore