O projekte
Slovenská klimatická iniciatíva je združenie organizácií a jednotlivcov. Víziou členov SKI je dosiahnuť, aby politickí lídri na Slovensku začali systematicky pracovať na udržateľnej energetike, teda aby energetickú efektívnosť, obnoviteľné zdroje energie, útlm využívania fosílnych palív a energetickú chudobu, prijali za svoje priority.  
Koncept
Príbeh logotypu je kompozícia štylizovanej grafémy stupňa celzia a symbolu snehovej vločky. Spojenie symboliky tepla a chladu asociuje napätie a vo vizuálnom kontexte rezonuje s aktuálnosťou témy klimatickej zmeny. Kontrast plochy a línie je korporátny detail — charakteristika je aplikovaná do grafického stvárnenia série piktogramov.
Font Fedra Sans Pro Alt Demi. Autorom písma je Peter Biľak.

Ďalšie práce

Naspäť hore