Idea
Projekt cezhraničnej spolupráce v oblasti obnoviteľných zdrojov
energie na území Severného Maďarska a východného Slovenska. Projekt realizovala Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice v rokoch 2011 — 2013.
Koncept
Logotyp je navrhnutý ako optická ilúzia kompozície dvoch mostov. Súčasťou vizuálu je aj séria ikoniek reprezentujúcich prácu s energiami v domácnosti.

Ďalšie práce

Naspäť hore