Idea
Z nástupom tretieho milénia si aj mestá, kraje a obce na Slovensku nechávajú navrhovať logotypy a snažia sa tak prostredníctvom „urban marketingu“ držať krok so západnou Európou.
Koncept
Identita Košického samosprávneho kraja je vystavaná na pestrej mozaike — abstraktnej štruktúre, ktorá prenesene symbolizuje rôznorodosť a mnohorakosť samotného kraja.

Písmo John Sans od Františka Štorma.

Ďalšie práce

Naspäť hore