Región Šariš
ŠARIŠ je pre nás územie/región, hrady, Mesto Prešov, pivo, Solivar, UNESCO, drevené kostolíky, Bardejov, Dukla, zmiešané obyvateľstvo a náboženstvá, folklór, tanec a živé tradície, hudba a podujatia, unikátne nárečie a najmä ľudia, ktorí sú vždy hrdí, že sú zo Šariša/Východu. Webstránka prezentujúca región Šariš.
Substitúcia
Grafický príbeh logotypu ŠARIŠ je postavený na jednoduchej hre s vymieňaním symbolov na pozícii grafémy „A”. Hra je otvorená a prezentované kompozície sú naznačeným smerom. Variabilita je synonymom pestrosti a substituovaný symbol by mal byť vyberaný tak, aby pripomínal grafému „A”.
Font Proxima Soft Condensed Black a Proxima Nova Regular. Autorom písma je Mark Simonson.

Ďalšie práce

Naspäť hore