O Ivane
Ivana Medvecká je psychologička a lektorka mäkkých zručností. Profesionálne sa venuje vzdelávaniu zamestnancov firiem a jednotlivcov. Je trénerkou v oblasti zručností potrebných pre prácu s ľuďmi aj so sebou. Vedenie ľudí, manažment času, zvládanie konfliktov, motivácia, komunikačné zručnosti a mnoho iných tém.
Koncept
Príbeh logotypu je meno a priezvisko vysádzané bezpätkovým fontom Silka. Písmo Silka je priamym potomkom písma Futura od Paula Rennera z roku 1927. Konštruované geometria je odkazom na racionálny prístup k písmotvorbe. Kresba grafém má v sebe niečo z minimalistického konceptu obdobia moderny. Kontrast rezov Light a Black je korporátny detail — charakteristika aplikovaná napríklad v jemných a silných líniách piktogramov. Grafickým detailom je aj upravená diakritika v graféme „á.“

Ďalšie práce

Naspäť hore