Príbeh amerického misionára medzi amazonskými indiánmi kmeňa Pirahov. Kniha o stretnutí dvoch kultúr a tradícií uprostred džungle v strednej Brazílii. — Hladká sadzba do knižného formátu 13 × 21 cm. Titulka je vektorová koláž s dominantnou ilustráciou portrétu Daniela Everetta. Chlebovým písmom je Preto Serif od Jana Filípka a názvy kapitol sú sádzané fontom Atrament od Tomáša Brousila. — Knihu v roku 2017 vydal Sokratov inštitút v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene.

Písma Preto Family od Jána Filípka.
Písmo Atrament od Tomáša Brousila.

Ďalšie práce

Naspäť hore