O projekte
Aevis je výraz pochádzajúci z latinčiny a vyjadruje niečo veľmi starobylé, niečo pochádzajúce zo samotného počiatku vekov. Divočina je súčasťou tohto starobylého príbehu a môže pokračovať len so živými hercami uprostred nespútanej prírody.
Koncept
Identita nadácie je postavená na kombinácii reliéfu kameňa a písma v stredovekom pocite. Negeometrickosť je odkazom na divokosť a nespútanosť.

Písmo Regula Old Face od Františka Štorma

Ďalšie práce

Naspäť hore