Ideový koncept
Živá krajina ako vízia. Miesto a priestor. Človek a príroda. Kreativita a rešpekt. Myšlienky premietnuté do vzdelávania a do výchovy novej generácie. Environmentálna gramotnosť ako súčasť mentálnej výbavy obyvateľa planéty Zem v 21. storočí. Krajská koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji ako návod na použitie.
Vizuálny koncept
Logotyp ako štylizovaná ilustrácia čitateľná v niekoľkých vrstvách. Napodobenie štýlu detsky zjednodušenej kresby je asociáciou práce s detským publikum. Logotyp je zároveň navrhnutý ako grafická platforma, kde sa obsah môže meniť podľa toho, či je dôraz na víziu ekocentra alebo či je dôraz na mesto Trenčín, respektíve či je dôraz na vzdelávanie.

Ďalšie práce

Naspäť hore