O projekte
Projekt lokálnej meny občianskeho združenia Živica, pilotne zavedený v Bratislave a vo Zvolene v rokoch 2014 – 2016.
Koncept
Pri symbolike meny sa často využíva znak respektíve konkrétna graféma, ktorá je charakteristická prečiarknutím jednoduchou alebo dvojitou líniou. Tento princíp som využil aj pre symbol Živca.
Ukážky symbolov pre rôzne meny
Písmo Gallus Konzept Regular od Františka Štorma
Emisia bankoviek Živec pre rok 2016

Ďalšie práce

Naspäť hore