O projekte
Región Šariš sa rozprestiera v severnej polovici východného Slovenska a tvoril už v minulosti dôležitú územno-administratívnu jednotku. Strategická severná hranica s Poľskom a niekoľko významných obchodných ciest pretínajúcich celé územie Šariša sa podpísalo pod veľké množstvo kráľovských a šľachtických sídel obranného aj reprezentačného charakteru. Šarišská hradná cesta je marketingový koncept turistického produktu, ktorého ambíciou je spojenie hradov regiónu Šariš do jedného celku. Hrady v regióne Šariš sú zrúcaniny s opevnením. Ich výnimočnosť spočíva v samotnej polohe — z každého sú krásne výhľady na okolie, čím suplujú veže a rozhľadne.
Koncept
Príbeh logotypu je kompozícia znaku a názvu turistického produktu. Znak je štylizovaná kompozícia hradu, založená na optickej hre priznaných plôch a bieleho priestoru. Symbol hradu a cesty je umiestnený do štítu, ktorý tvarovo odkazuje na gotiku a semanticky na históriu. Názov destinácie je kompozícia bezpätkového písma a pätkového písma v archaickom pocite. Použité fonty sú Proxima Nova Regular/Black a Inknut Antiqua Light/Bold.

Ďalšie práce

Naspäť hore