O projekte
ZORE reštaurácia je prvá autorská reštaurácia v Košiciach. ZORE znamená priestor tvoriť, uplatniť sa, nechať to najlepšie zo seba. ZORE je odtlačkom každého z nás. Príbeh na tanieri.
Koncept
Grafický príbeh ZORE je kompozícia slnečného kotúča, taniera a obrysov príboru. Geometria zvoleného fontu aj minimalistický prístup pri tvorbe piktogramov je decentným odkazom na vizuálnu kultúru Bauhausu.
Písmo Estilo Regular od Dino dos Santos.

Ďalšie práce

Naspäť hore