Grafický jazyk, ako každý iný jazyk, napĺňa predovšetkým funkciu komunikácie. Symboly, piktogramy alebo ikonky vnášajú do komunikácie niečo z pocitu archaickosti a univerzálnosti. Sú staršie, ako ktorýkoľvek jazyk a nesú so sebou ambíciu, byť jazykom autonómnym.
—> Linka detskej dôvery, telefonická poradňa pre deti a rodičov
—> Exisport, značkové oblečenia a športové potreby
—> Návrat vody do krajiny, environmentálny projekt OZ SOSNA
—> Biopotravina roka, súťaž o prestížne ocenenie organizované CEA Trenčín
—> Združenie Slanské vrchy Východ
—> Ovocné a zeleninové puzzle, projekt OZ SOSNA
—> Isos Christos, voľná práca
—> SOSNA, občianske združenie
—> Cyklotrasa Hornád, projekt RZO Hornád a OZ SOSNA
—> Regionálne združenie obcí Hornád
—> 6. Slovenský pediatrický kongres s medzinárodnou účasťou
—> Good Governance, projekt realizovaný Karpatským rozvojovým inštitútom
—> Ikarus, projekt realizovaný Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice
—> Knowbridge, projekt realizovaný Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice
—> Repejovská hrudka, produktová značka

Ďalšie práce

Naspäť hore