Idea
Projekt s ambíciou prezentovať slovenský grafický dizajn za hranicami. Grafica Slovaca — od hviezdy, cez dvojkríž k plusu.
Koncept
Názov Grafica Slovaca je inšpirovaný názvom skladby Ilju Zeljenku Musica Slovaca. Latinská gramatica je odkazom na Slovensko, Európu, starý kontinent. Tri krížiky sú ako podpis negramotného a negramotnosť je tu prezentovaná ako obraz skrytého potenciálu (môžem iba prekvapiť... )

Písmo Arcus od Samuela Čarnokyho

Ďalšie práce

Naspäť hore