O spoločnosti
Spoločnosť 2.quadrant bola založená s ambíciou pomáhať manažérom v oblasti podpory ich rozhodovania. Získať relevantné informácie a zvážiť alternatívy pre správne rozhodnutia, je podľa metodiky time manažmentu, najefektívnejšie v proaktívnom 2. quadrante.
Koncept
Logotyp spoločnosti je konštruovaná typografia. Línie sú ukladané do pravého uhla s jemným zaoblením rohov. Identita je grafická skratka – graféma q ako symbol kóty. Do obrysu malého q je vpísaná číslica 2.

Korporátnym písmom je Fedra Sans Alt Pro Book a Bold od Petra Biľaka.

Ďalšie práce

Naspäť hore