O spoločnosti
Elgrid je spoločnosť pôsobiaca v oblasti elektroenergetiky. Medzi hlavné aktivity spoločnosti patrí realizácia štúdií, príprava analýz a spracovávanie výpočtov v oblasti elektro energetiky. Unikátnosť spoločnosti Elgrid je postavená na profesionálnom a ľudskom potenciáli. Tím Elgrid má predpoklady riešiť špecifické problémy aj neštandardné úlohy.
Koncept
Príbeh logotypu je kompozícia mena spoločnosti a grafického detailu — tieňa, ktorý asociuje tlačidlo. Graféma „E“ je naznačeným tieňom vytiahnutá z plochy. Tlačidlo je asociáciou zapnutia a spustenia. Meno spoločnosti Elgrid je vysádzané kapitálkami písma Fedra Sans Bold. Unikátnym detailom logotypu je zošikmené zrezanie spodných ťahov grafém „E“ a „L“ na základnej doťažnici a tiež zošikmený výrez v hornom doťahu grafémy „D“. Masívnosť rezu použitého písma evokuje jednoznačnosť.

Ďalšie práce

Naspäť hore