Idea
Choices sú rozhovory so zaujímavými ľuďmi. Sú príležitosťou pokojne premýšľať, formovať svoje názory a uvedomiť si úspech aj tam, kde ho na prvý pohľad nevidíme.
Koncept
Grafický príbeh logotypu choices je postavený na štylizovanej graféme „o”, ktorá symbolizuje emotikon – usmievajúca sa, hovoriaca tvár. Vo farebnom prevedení je to zároveň dominantný grafický prvok logotypu. Grafický príbeh je podporený aj ďalším prvkom, grafémou „e” štylizovanou do tvaru hovoriacej tváre zobrazenej z profilu.

Font Museo Sans Rounded 900 od Jos Buivenga.
Font Museo Sans Rounded 300 od Jos Buivenga.

Ďalšie práce

Naspäť hore