O projekte
Creatake je expertný nástroj, ktorý webdizajnérovi umožňuje realizovať celé workflow tvorby webstránky od prvotnej idey, cez návrh konceptu, proces korektúr s klientom až po vypublikovanie hotového webu. Žiaden z krokov v procese si nevyžaduje spoluprácu s programátorom.
Koncept
Prezentácia nástroja Creatake je hre kontrastov a spájanie protikladov. Vizuálnu gramatiku tvoria organické štruktúry, grain, artové elementy, symboly, ilustrácie. Logotyp je vo fonte Creatake z autorskej dielne Sama Čarnokyho.
—> Creatake font je autorským písmom z dielne Sama Čarnokyho.
—> Projektová webka creatake.com

Ďalšie práce

Naspäť hore