O združení
Cieľom občianskeho združenie Astra je podporovať rozvoj vzdelania, výskumu, vývoja a inovácií prostredníctvom poskytovania celoživotného vzdelávania, posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi neziskovou, akademickou a komerčnou sférou a verejnou správou.
 
Koncept
Navrhovaný koncept logotypu združenia je grafické spojenie symbolu „špendlíka“ (označenie lokality, miesta) a symbolu sovy, ktorá sa v našom prostredí spája so vzdelávaním a múdrosťou.

Ďalšie práce

Naspäť hore